Opium als handelsgoed

In het spoor van de Papaver

Opium als handelsgoed

Verkennen
De productie en bewerking van een legendarisch middel. Leestijd 10-30 minuten

Waar kwam de opium vandaan zoals die eeuwenlang in onze geschiedenis is gebruikt? We stellen ons nu bij de cultivatie van de slaapbol (Papaver somniferum) en productie van opium een schimmige wereld voor van drugsbaronnen en uitgebuite boeren in de Aziatische Gouden Driehoek. Voordat opium in het begin van de twintigste eeuw onder nationale en internationale drugswetten ging vallen was dat heel anders. Opium werd gezien als een normaal handelsgoed dat vanuit Perzië, Egypte, Turkije en de Levant naar Europa kwam. In Azië werd opium vanaf de zeventiende eeuw een belangrijk handelsproduct voor de grote Europese handelscompagnieën zoals de VOC en de Engelse East India Company, die vanuit India (met name Bengalen) markten in Nederlands-Indië, Maleisië en China bevoorraden. Het economisch belang van opium stond eeuwenlang voorop. Zorgen om verslaving van gebruikers namen pas aan het einde van de negentiende eeuw zichtbaar toe.

Ontdek de verhalen achter deze locaties

Perzië en Turkije
Venetië
Batavia
Apeldoorn