Het gebruik van opium en opiaten in woord en beeld

In het spoor van de Papaver

Het gebruik van opium en opiaten in woord en beeld

Verbreden
Sporen van gebruikers in historische bronnen. Leestijd 10-30 minuten

Opium en daarvan afgeleide middelen en producten hebben een geschiedenis van allerlei extremen in status, van onschuldig genotmiddel, godenmiddel en panacee tot verslavend gif en bedreiging van gezondheid en samenleving. Opium was vanaf de zeventiende eeuw een vast bestanddeel van de medicijnkast en opiumgebruik was tot in de negentiende eeuw algemeen aanvaard voor allerlei doeleinden en ziekten. De romantische verbeelding van in Morpheus' armen liggen (lekker slapen en dromen met opium, laudanum en morfine) ging hand in hand met waarschuwende verhalen en beelden van een goddeloos vergif. In dit onderdeel leer je meer over de paradoxale sociale en culturele uitwerking die de consumptie van opium, opiaten en opioïden heeft gehad vanaf de 17e tot de 21e eeuw.

Ontdek de verhalen in deze foto

De 17e eeuw
De 18e eeuw
De 19e eeuw
Eerste helft van de 20ste eeuw
Tweede helft van de 20ste eeuw
De 21ste eeuw