Disclaimer

Disclaimer

icon

Actievoerders van Dolle Mina lopen door de Leidsestraat in Amsterdam om te demonstreren voor het opnemen van de pil in het ziekenfondspakket, 11 oktober 1970. Foto: Nationaal Archief. Fotograaf: (onbekend). © ANP/Stichting Spaarnestad Photo.

De informatie op deze website valt – tenzij anders aangegeven – onder auteursrecht van Stichting Farmaceutisch Erfgoed. De makers hebben ernaar gestreefd de rechten van het gebruikte beeldmateriaal volgens de wettelijke bepalingen te regelen en alle rechthebbenden te achterhalen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden met betrekking tot het gebruikte beeldmateriaal worden vriendelijk verzocht zich tot het bestuur van Stichting Farmaceutisch Erfgoed te wenden.