Automatisering in de apotheek

Expositie

Automatisering in de apotheek

Digitale tentoonstelling over de impact van de komst van de computer

icon

Twee apothekersassistenten in de Singel Apotheek in Deventer, begin jaren tachtig. Foto: privébezit. Fotograaf: J. Winters.

Eind jaren zeventig werd de computer geïntroduceerd in de apotheek. Een aantal taken van de apotheker werd hierdoor eenvoudiger, maar er kwamen ook nieuwe taken bij die de opmaat vormden in de ontwikkeling tot essentiële speler in de eerstelijnszorg. Zo heeft de komst van de computer het vakgebied van de apotheker ingrijpend veranderd.

Deze tentoonstelling gaat over de impact van de komst van de computer in apotheek. Je ontdekt hoe de introductie van de computer de praktijk van alledag veranderde. Je leert hoe het apothekersvak voor verschillende uitdagingen stond en hoe het besef dat de computer als hulpmiddel kon worden ingezet om deze problemen het hoofd te bieden de automatisering in de apotheek in een stroomversnelling bracht. En je komt te weten hoe de data die in de apotheek worden verzameld niet alleen gebruikt worden om de medicatiegeschiedenis van de patiënt up-to-date te houden, maar ook na afgifte van het medicijn van groot belang zijn.

Colofon

Tekst & uitleg:
Peter van den Hooff. Studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Sinds 2013 is hij werkzaam bij de Vakgroep Geschiedenis van de Farmacie van de Universiteit Utrecht en bij Stichting Farmaceutisch Erfgoed.

Peter Wittop Koning. Studeerde farmacie en was openbaar apotheker in centrum Amsterdam van 1972 tot 1985. Hij was een van de pioniers op het gebied van automatisering binnen de apotheek en startte in 1979 samen met Frans Sitsen en Wilko Geesink BAIS op (het latere MicroBAIS).

Eindredactie:
Peter van den Hooff

Fotografie:
Studio-Oost

Concept & realisatie:
Collageboy Studio

Met dank aan:
Alf Zwiling (VZVZ, Den Haag), Bert Leufkens (Universiteit Utrecht, Utrecht), Erik Verheijen (Z-index, Den Haag), Frans Sitsen, Gebruikersvereniging Microbais (Weert), Frits Elferink (KNMP, Den Haag), Geert van der Wijst, Han de Gier (Rijksuniversiteit Groningen, Groningen), Henk Buurma, Jan van Tienen (voorheen KNMP, Den Haag), Jard Baljet, Joep Winters (voorheen KNMP, Den Haag), Liesbeth Muller, Marga van Weelden (Apotheek Ermel, Ermelo), Martina Teichert (KNMP, Den Haag), Toine Pieters (Universiteit Utrecht, Utrecht), Wim Rakhorst.