Meer weten?

De gapergalerij

Meer weten?

Wil je meer weten over de gaper als historisch object en cultureel verschijnsel? Hier zie je waar je meer informatie kunt vinden
icon

Muzelman, afkomstig uit Amsterdam, tweede helft 19e eeuw. Enkhuizen, Zuiderzeemuseum, obj.nr. MAG0031. Foto: Stichting Farmaceutisch Erfgoed. Fotograaf: Studio-Oost. CC BY-NC-SA 3.0. Bewerkt.

Andere organisaties

In het archief van het voormalig Drogisterijmuseum in Maarsen bevindt zich een grote hoeveelheid documentatie met betrekking tot gapers. Dit archief werd in 2016 ondergebracht in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, locatie Breukelen en is alleen toegankelijk na schriftelijke toestemming van de voormalig beheerder van het Drogisterijmuseum. Op het archief zelf bestaat nog geen toegang.

In het laatste kwart van de vorige eeuw maakte Jan Honingh een inventarisatie van bewaard gebleven gapers. Als achtergrond bij deze inventarisatie schreef Honingh bovendien een uitgebreid manuscript over allerlei aspecten van de gaper. Zowel het manuscript als de inventarisatie zijn onderdeel van de collectie van Stichting Management voor Apothekers en de Gezondheidszorg en bevinden zich in het depot van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Een incomplete voorloper van Honinghs inventarisatie is te vinden in Klaas Woudt, Over de gaper als uithangteken ([s.l.]: Chibret 1980), p. 48.

In het Zuiderzeemuseum bevindt zich ook het grootste deel van de gapers uit de verzameling van de Haarlemse drogist Anton van Os (1889-1982). Hij wist vanaf de jaren ’30 tot aan zijn overlijden maar liefst vijftig gapers uit het hele land bijeen te brengen. De meeste exemplaren zijn te zien in de vaste tentoonstelling Zeg eens AAA, maar ook in het depot van het museum bevindt zich nog een aantal gapers.

Websites

Op de website http://www.gevelstenen.net/ is een overzicht van gapers opgenomen. De basis voor deze inventarisatie werd gelegd door Herman Souer (1931-2015), stadsgids en expert op het gebied van gevelstenen. De lijst werd vervolgens aanzienlijk uitgebreid met informatie van anderen. Onder de gapers in deze inventarisatie bevinden zich veel exemplaren van ná 1925 en replica’s. Het overzicht vormt daarmee een goede aanvulling op de gapers in De gapergalerij.

Literatuur

De lijst met artikelen uit kranten, tijdschriften en magazines is slechts een selectie van wat er de afgelopen decennia verschenen is.

Boeken
- A. Blakely, Blacks in the Dutch world. The evolution of racial imagery in a modern society (Bloomington en Indianapolis: Indiana University Press, 1993), p. 51, 54-57
- H.A. Bosman-Jelgersma, Poeders, pillen en patiënten. Apothekers en hun zorg voor de gezondheid door de eeuwen heen (Amsterdam: Sijthoff, 1983), p. 127, 163-165, 169
- C. van den Braber, Geveltekens Amersfoort (Amersfoort: Bekking & Blitz Uitgevers BV, 2005), p. 88-89
- J. Donkers, Hier hangt de gaper… (Enschede: Bronsema, 1958), p. 63-66
- K. van Eden, De geschiedenis van het drogistenvak. In opdracht van den Ned. Drogistenbond samengesteld (Haarlem: Nobels, 1909), p. 206-211
- H.W. van den Hoven, Gapers in Kampen (Kampen: [in eigen beheer], 2004)
- R. Krul, Haagsche doctoren, chirurgen en apothekers in den ouden tijd (’s-Gravenhage: Van Stockum, 1891), p. 33-34
- L. Nijgh, Met open mond: 150 jaar A.J. van der Pigge (Haarlem: MEVOS, 1999), p. 74-79, 104
- A. Nonymus, Amsterdamse gapers (Amsterdam: Corvey, 1962)
- C. Otten, ‘Kopstukken’. De gaper als uithangteken van apotheker en drogist. Een uitgave […] op basis van: ’t Achterste van de tong, geschreven door Gusta Reichwein en Jorien Jas (Elburg: A. Vogel Bezoekerscentrum, 1997)
- G. Reichwein & J. Jas, ’t Achterste van de tong. De gaper als uithangteken van apotheker en drogist (’s-Gravenhage: SDU Uitgeverij, 1988)
- G. van Rooij, Gorredijk had unieke gapers (Gorredijk: Museum Opsterlân, 2017)
- M. van Rooijen, Op gevels geschreven. Shell-journaal van teksten en tekens van het dagelijks leven (Rotterdam: Shell Nederland, 1986), p. 7, 12-16
- T. Schoenmakers & J. Jas, Slang, esculaap en gaper: medisch-farmaceutische symbolen (Mijdrecht: Roche Nederland BV, 1993)
- J. Steendijk-Kuypers, Apotheek ‘De Groote Gaper’ en andere artikelen uit de winkel van de 19de eeuwse gezondheidszorg te Hoorn (Amsterdam: Rodopi, 1983), p. 27-30
- Tentoonstelling van gapers in het bezit van den heer A.J.M. van Os, aangevuld met boeken, platen en enkele voorwerpen betrekking hebbende op het drogisterijbedrijf uit de verzamelingen van de heeren A.J.M. van Os, Thijs Mol, het Frans Hals Museum en de Vereeniging Haerlem ([s.l.]: Vereeniging Haerlem, 1942)
- J. van Lennep & J. ter Gouw, De uithangteekens. In verband met geschiedenis en volksleven beschouwd I (Amsterdam: Gebroeders Kraat, 1868), p. 38, 105-108
- D.A. Wittop Koning, Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland (Lochem en Gent: De Tijdstroom, 1986), p. 97-99
- D.A. Wittop Koning, De oude apotheek (Bussum: Van Dishoeck, 1966), p. 39-42
- K. Woudt, Over de gaper als uithangteken ([s.l.]: Chibret, 1980)

Tijdschriften
- [anoniem], ‘De gaper’, De verguld gaper. Veertiendaagsch blad voor drogisten 1.6 (1929), p. 95-100
- [onbekend], ‘Further notes on the pharmacological exhibition at The Hague’, The Chemist and Druggist 47.4 (1895), p. 164-165
- [onbekend], ‘Gapers geeuwen op een Haarlemse zolder’, Neerlands Volksleven 5.3 (1955), p. 79-80
- [onbekend], ‘Het hangt aan de muur…’, ’s-Gravenhage 10.11 (1955), p. 25-31, aldaar p. 30-31
- [Vraag van A. Wehrens en antwoord van J. Rasch en anoniem], Eigen volk 7.3 (1935), p. 65; 7.6 (1935), p. 133-134 (bevat overdruk van het krantenartikel ‘De gaper bij den drogist. Hoe is hij ontstaan? Wel vier verklaringen’, De Telegraaf, 4-5-1935, avondblad)
- [Vraag van A.V.R. en antwoord van anoniem], De Navorscher 29 (1879), p. 387-389
- [Vraag van anoniem en antwoord van R.V.R.V.O., C. Kramm en Nîl Adyirari], De Navorscher 19 (1869), p. 442, 600-601; 21 (1871), p. 119-120, 273
- [Vraag van B.V. en antwoord van H.T. [P.H. Tijdeman], Saxo Sylvius, N.A.F., H.W.K., B.J.A.M., N. en Θ…….ς.], De Navorscher 1 (1851), p. 59, 111, 149; 2 (1852), p. 63, 128, 189-190; 5, bijblad (1855), p. xx
- [Vraag van K. te B. en antwoord van Van Tubergen], Pharmaceutisch Weekblad 19.2 en 19.3 (1882)
- A.B. Adrian, ‘Drie honderd jaar pharmacopee en 600 jaar apothekers’, Pharmaceutisch Weekblad 73.19 (1936), p. 620-624, aldaar p. 622 (bevat overdruk van het krantenartikel ‘Drie honderd jaar pharmacopee en 600 jaar apothekers’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3-5-1936, ochtendblad C)
- A.E. d’Ailly, ‘De gaper uit de Spiegelstraat’, Amstelodamum 27.8 (1940), p. 118 (overdruk in De drogist 39.16 (1940), p. 130-131)
- A.E. d’Ailly, ‘De gaper uit de Spiegelstraat’, De drogist 39.16 (1940), p. 130-131 (overdruk uit Amstelodamum 27.8 (1940), p. 118)
- H.W. Alings, ‘De Amsterdamse gapers’, Amstelodamum 49.6 (1962), p. 138-140
- H.W. Alings, ‘De gaper als uithangteken (I)’, Ons Amsterdam 14.5 (1962), p. 132-137
- H.W. Alings, ‘De gaper als uithangteken (II)’, Ons Amsterdam 14.6 (1962), p. 162-169
- H.W. Alings, ‘De gaper weg uit de Nieuwe Spiegelstraat’, Amstelodamum 51.9 (1964), p. 211-212
- P.A. de Boer, ‘Een Heemskerkse gaper?’, Heemskring 22.2 (1999), p. 62-64
- O.W. Boers, ‘Gapers in en uit Amsterdam’, Monumenten 19.3 (1998), p. 6-11
- O.W. Boers, ‘Hoe staat het met onze gapers?’, Amstelodamum 48.9 (1961), p. 205-209
- O.W. Boers, ‘Zwervende gevelstenen (II)’, Ons Amsterdam 17.1 (1965), p. 26-30, aldaar 29-30
- O.W. Boers, ‘Zwervende gevelstenen (IV)’, Ons Amsterdam 18.1 (1966), p. 10-13, aldaar p. 10-11
- O.W. Boers, ‘Zwervende gevelstenen (VI)’, Ons Amsterdam 19.5 (1967), p. 151-154, aldaar p. 153-154
- W. Boxma, ‘Gapers die niet gapen. Blikvangers voor apotheek of drogisterij’, Traditie 11.2 (voorjaar 2005), p. 24-25
- S.A.C. Dudok van Heel, “De Gapert’ van de kruidenier Hendrick Anthonisz Wissel: Damrak nr 50’, Amstelodamum 63.1 (1976), p. 1-11
- A. Guislain, ‘Des enseigines pharmaceutiques’, Bulletin Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux 15 (1957), p. A1-A7, aldaar p. A6-A7 (overdruk uit Revue de Médecine et de Pharmacie 2 (1957))
- J.A. Häfliger, ‘Apothekenwahrzeichen’, Pharmaceutica Acta Helvetiae 13.1 (1938), p. 3-17, aldaar p. 6, 12
- J. Hoiting-Heukers, ‘De gaper’, Oud nieuws 15.45 (1995), p. 22-31
- P. van den Hooff, ‘De gaper: kleurrijk herkenningspunt in het historische straatbeeld van Dordrecht’, Oud-Dordrecht 35.3 (2017), p. 266-270
- P. van den Hooff, ‘De gaper: kleurrijk herkenningspunt in het historische straatbeeld van Dordrecht (2)’, Oud-Dordrecht 36.1 (2018), p. 90-91
- P. van den Hooff, ‘De gapers van Anton van Os (1889-1982)’, Het Peperhuis. Jaarboek 2017 (2017), p. 36-47
- P. van den Hooff, ‘Eeuwenoud uithangbord voor apotheker en drogist’, Pharmaceutisch Weekblad 152.10 (2017), p. 26-27
- P. van den Hooff, ‘Gaper gezocht. De lotgevallen van de gaper in de Warmoesstraat’, Ons Amsterdam 71.11 (2019), p. 12-15
- P. van den Hooff, ‘Lotgevallen van een gaper in uniform. Hoe een uniek Amsterdams uithangteken terechtkwam bij een Friese schoenenzaak’, Maandblad Amstelodamum 106.3 (2019), p. 96-112
- W.A. Jackson, ‘Is the man depicted on early English drug jars really smoking a pipe?’, The Pharmaceutical Journal 267.7179 (2001), p. 918-919
- P. Kempeneers, ‘Gapende apothekers (H313-314) te Tienen’, Bulletin Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux 47.2 (1998), p. 3-6
- W.A. Klunder-Drok & H. Klunder, ‘De gaper – een verdwijnend gevelteken’ in: Stichting Medisch Farmaceutisch Museum De Griffioen Museumgids / Jaarverslag 2013 ([s.l.]: [s.n.] 2013), p. 11-13
- J.H. Kruizinga, ‘Gapers: symbolen van het oude ambacht’, De speelwagen 8.2 (1953), p. 40-43
- A. Lorne, ‘Gerestaureerd met open mond. De gapers in het Zuiderzeemuseum’, Het Peperhuis 8 (2004), p. 16-17
- E. Modderman, ‘Gapers’, Hamer. Uitgave voor de Volksche Werkgemeenschap 2.12 (1942), p. 24-25
- T. Mol, ‘De uithangteekens van Amsterdam (I)’, Amstelodamum 27.7 (1940), p. 97-99 (overdruk in Pharmaceutisch Weekblad 77.36 (1940), p. 923-926)
- T. Mol, ‘De uithangteekens van Amsterdam II’, Amstelodamum 27.8 (1940), p. 117-118 (overdruk in De drogist 39.16 (1940), p. 130)
- T. Mol, ‘De uithangteekens van Amsterdam II’, De drogist 39.16 (1940), p. 130 (overdruk uit Amstelodamum 27.8 (1940), p. 117-118)
- T. Mol, ‘De uithangteekens van Amsterdam’, Pharmaceutisch Weekblad 77.36 (1940), p. 923-926 (overdruk uit Amstelodamum 27.7 (1940), p. 97-99)
- T. Mol, ‘Uithangtekens en gevelstenen’, Spiegel der Historie 2.2 (1967), p. 295-298, aldaar p. 296-297
- W. Schoonenberg, ‘Een van de laatste gapers verdwenen’, Binnenstad 278 (2016), p. 95
- W. Schoonenberg, ‘Waar zijn de gaper en apothekerskast van Heiligeweg 42 gebleven? - Opnieuw verdween een antieke winkel’, Binnenstad 233 (2009), p. 24-25
- H. Souer, ‘Gapers, een verdwijnende traditie’, Binnenstad 149 (1994), p. 96
- V. Swier, ‘Gapers’, De drogist. Officieel orgaan van den Algemene Nederlandsche Drogistenbond 37.39 (1939), p. 407-409
- W. Timp, ‘De gaper aan de Amstelveenseweg gestolen’, Ons Amsterdam 19.8 (1967), p. 238
- P. van der Wielen, ‘Bouwstoffen voor een geschiedenis der pharmacie in Nederland. Pharmaceutische emblemata: de gaper’, Pharmaceutisch Weekblad 75.31 (1938), p. 864-870 (bevat overdruk van het krantenartikel ‘Merkwaardige verzameling te Haarlem. 40 gapers uit alle deelen van het land’, De Tijd, 12-6-1938)
- P. van der Wielen, ‘The Mortar and the Gaper. A Note on a Remarkable Variety of Pharmaceutical Signboard Peculiar to Holland’, The Chemist and Druggist 112.26 (1930), p. 809-813
- J. Winkler, ‘Van de apothekers-grijnzen, de drogisten-gapers, en nog wat’, Rond den heerd 18.40/41 (1883), p. 324-327, aldaar p. 324-325
- D.A. Wittop Koning, ‘Gapers’, Bulletin Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux 26 (1961), achterblad
- D.A. Wittop Koning, ‘De artsenijbereidkunde’ in: Ziek zijn, vroeger (Heeze: Stichting ‘Brabantse Dag’ 1974), p. 20-27, aldaar p. 26
- K. Woudt, ‘De gaper als uithangteken (deel 1)’, Noord-Holland: maandblad over de provincie Noord-Holland 2.8 (1983), p. 11-14
- K. Woudt, ‘De gaper als uithangteken (deel 2)’, Noord-Holland: maandblad over de provincie Noord-Holland 2.9 (1983), p. 40-42
- G.N. Zijlstra, ‘Wij stellen u voor: Klaas Dalmeijer’, Wij in Hilversum 29 (1963), p. 931-933

Krantenartikelen
- [Vraag van J.L. te S. in ‘Vragenbus’], Nieuwe Provinciale Groninger Courant, 29-3-1941
- [zonder titel], De Zeeuw, 11-11-1902
- [zonder titel], De Zeeuw, 19-1-1924
- [zonder titel], Heldersche en Nieuwedieper Courant, 28-5-1875
- [zonder titel], Middelburgsche Courant, 31-5-1875
- ‘Amsterdamsche uithangteekens. De aesculaap, de vijzel en de salamander’, De Tijd, 9-10-1940
- ‘Amsterdamse gapers staan er slecht voor’, Nieuwe Dag, 14-11-1961
- ‘Antieke gaper groeit uit tot bittere pil’, Leidsch Dagblad, 15-11-2000
- ‘De gaper bij den drogist. Hoe is hij ontstaan? Wel vier verklaringen’, De Telegraaf, 4-5-1935, avondblad (overdruk in Eigen Volk 7.6 (1935), p. 133-134)
- ‘De gaper bij den drogist’, De Sumatra Post, 8-8-1927
- ‘De gaper bij den drogist’, Haagsche Courant, 5-8-1927
- ‘De gaper bij den drogist’, Het Centrum, 23-7-1927
- ‘De gaper bij den drogist’, Nieuwe Zeeuwsche Courant, 28-7-1927
- ‘De gaper bij den drogist’, Rotterdamsch Nieuwsblad, 5-8-1927
- ‘De gaper hangt weer op z’n vertrouwde plek’, Leidsch Dagblad, 11-5-2001
- ‘“Gapers” in het Amsterdamsche stadsbeeld. Nog 16 hangen er uit’, De Tijd, 5-9-1940
- ‘“Gapers” in het Amsterdamsche stadsbeeld. Nog 16 hangen er uit’, Nieuwe Dag, 5-9-1940
- ‘De gaper kreeg een concurrent: maar drogist Dalmeijer geeft de strijd niet op. Gaapverwekkende hobby’, Trouw, 21-08-1961
- ‘De gaper of gaperskop’, Rotterdamsch Nieuwsblad, 5-12-1923
- ‘De gaper. Het uithangbord van den drogist. Waarom?’, De Goudsche Courant, 22-03-1941
- ‘De gaper’, Eilanden-nieuws, 19-10-1990 (artikel herdrukt op 1-7-1994, 16-3-2001 en 20-9-2002)
- ‘De gaper’, Goessche Courant, 19-11-1896
- ‘De gaper’, Limburgsch Dagblad, 28-5-1921
- ‘De gaper’, Nieuwe Leidsche Courant, 15-7-1927
- ‘De gaper’, Nieuwsblad van Friesland, 28-6-1911
- ‘De gapers van de drogisten’, Algemeen Handelsblad, 17-9-1928, avondblad
- ‘De gapers van de drogisten’, Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 16-10-1928
- ‘De gapers van de drogisten’, Nieuwe Venlosche Courant, 29-9-1928
- ‘De gapers’, Haarlem’s Dagblad, 14-11-1901
- ‘De mooiste gaper’, De Telegraaf, 24-9-1949
- ‘Dieven halen antieke gaper van gevel af’, Nieuwsblad van het Noorden, 16-6-1979
- ‘Drie honderd jaar pharmacopee en 600 jaar apothekers’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3-5-1936, ochtendblad C (overdruk in A.B. Adrian, ‘Drie honderd jaar pharmacopee en 600 jaar apothekers’, Pharmaceutisch Weekblad 73.19 (1936), p. 620-624)
- ‘Drogist Klaas Dalmeyer: “de enige gaper-maker”’, Trouw, 23-11-1966
- ‘Drogist om zich aan te vergapen’, De Volkskrant, 18-04-1961
- ‘Drogisterij moet betalen voor gaper’, Provinciale Zeeuwse Courant, 6-7-2010
- ‘Drogisterij Museum verzamelt gapers’, Provinciale Zeeuwse Courant, 2-8-2001
- ‘Een “gapers”-tentoonstelling’, Limburgsch Dagblad, 10-8-1942
- ‘Een merkwaardige tentoonstelling. Gapers gapen u aan’, Haarlemsche Courant, 07-08-1942
- ‘En de gaper gaapt voort…’, De Waarheid, 14-2-1963
- ‘Gapen zonder slaap te hebben’, Nieuwe Leidsche Courant, 24-8-1957
- ‘Gapende Amsterdammer’, Het Parool, 31-01-1948
- ‘Gaper gegapt’, Het Vrije Volk, 24-6-1971
- ‘Gaper kreeg kou in z’n hoofd! Historisch uithangbord in Wijde Heisteeg’, Wiering’s Weekblad, 3-7-1958
- ‘Gaper kreeg kou in z’n hoofd! Historisch uithangbord in Wijde Heisteeg’, Nieuwe Dag, 20-11-1958
- ‘Gaper met ezelsoren’, Leidsch Dagblad, 27-9-1997
- ‘Gaper’, Het Vaderland, 28-10-1952
- ‘Gaper’, Nieuwsblad van het Noorden, 25-6-1979
- ‘Gapers blijven een mysterie. Unieke tentoonstelling in Elburg’, De Telegraaf, 29-5-1997
- ‘Gapers gapen u aan. Ongegeneerde ontvangst te Haarlem’, Nieuwsblad van het Noorden, 5-12-1953
- ‘Gapers gapen u aan’, Leeuwarder Courant, 24-12-1960
- ‘Gapers hebben een “duister verleden”’, [onbekend], [onbekend]
- ‘Gapers in de bloemen. Een merkwaardige collectie poseert’, Haarlems Dagblad, 27-04-1946
- ‘Gapers verdwijnen uit het stadsbeeld’, [onbekend], [onbekend]-1961
- ‘Gapers’, Friese Koerier, 25-11-1966
- ‘Gapers’, Haagsche Courant, 15-11-1923
- ‘Gapers’, Het Centrum, 4-12-1923
- ‘Gapers’, Nieuwe Tilburgsche Courant, 7-12-1923
- “Gapers’ in Boerhaave’, Leidsch Dagblad, 20-9-2002
- ‘Gestolen gaper terug’, Nieuwsblad van het Noorden, 18-6-1979
- ‘Haarlemse drogist heeft een zolder vol gapers. Emblemen van vroegere chemisten en drogisten voor het vergaan bewaard’, Het Gooi en Ommeland, 13-2-1954
- ‘Het raadsel van de gaper. Een slaapverwekkende collectie’, Haarlems Dagblad - Oprechte Haarlemsche Courant, 6-2-1954
- ‘Hobby: gapers verzamelen’, Trouw (editie Utrecht), 13-11-1954
- ‘Klaas Dalmeyer uit Hilversum houdt vol: bij elke drogisterij hoort een gaper’, Nieuwe Leidse Courant, 20-4-1963
- ‘Kopstukken die je aangapen’, De Stem, [onbekend]-1997
- ‘Lees: en gaap dan niet!’, De Telegraaf, 22-8-1942
- ‘Louis de Zwart: maskers en gapers’, [onbekend]-9-1963
- ‘Martin alwéér op de Markt’, Groot Eindhoven op zondag, 12-7-1987
- ‘Merkwaardige verzameling te Haarlem. 40 gapers uit alle deelen van het land’, De Tijd, 12-6-1938 (overdruk in P. van der Wielen, ‘Bouwstoffen voor een geschiedenis der pharmacie in Nederland. Pharmaceutische emblemata: de gaper’, Pharmaceutisch Weekblad 75.31 (1938), p. 864-870)
- ‘Oorsprong van den “gaper”. Velerlei verklaringen’, De Telegraaf, 3-1-1937
- ‘Opgeknapte gaper terug in Leeuwarden’, Leeuwarder Courant, 21-11-1992
- ‘Opknapbeurt voor gaper’, Leeuwarder Courant, 24-6-1992
- ‘Oude gapers uit vorige eeuw in spraakmakende tentoonstelling. “Je kon de drogist en chirurgijn al van verre herkennen aan de gaper, erg handig!”’, De Kennemer, 22-7-1997
- ‘Tussen baardmannen, likkepotjes en vijzels herleeft het beroep van de drogist. Leiden krijgt een Drogistenmuseum’, De Leidse Courant, 14-5-1958
- ‘Vanwaar kwam de “gaper”? Het symbool der drogisten’, Limburger Koerier, 27-7-1934
- ‘Vreemde gapers lokten klanten’, De Volkskrant, 09-04-1988
- ‘Vreemde hobby van Haarlemse drogist. Meer dan vijftig “gapers” staan op oude zolder bij elkaar’, Provinciale Zeeuwse Courant, 12-8-1955
- ‘Waar komen die gapers vandaan? Schrijver Jacob van Lennep geeft tal van verklaringen’, [onbekend], [onbekend]
- ‘Wakende gapers…’, Algemeen Handelsblad, 10-12-1940
- ‘Ze gapen al eeuwen’, Nederlands Dagblad, 1-8-1968
- ‘Ze zeggen allemaal Aaa… Gapers laten achterste van hun tong zien in Enkhuizer museum’, Trouw, 06-04-1988
- ‘Zeg eens aaaaa’, Algemeen Dagblad, 9-5-1997

Magazines
- [onbekend], ‘De gaper, symbool van de drogist’, Uw goed recht [onbekend] (1973), p. 5-7
- [onbekend], ‘De gaper. Het blazoen van apothekers en drogisten’, Het noorden in woord en beeld 14.35 (1938), p. 23
- [onbekend], ‘De gaper. Symbool van apotheker en drogist’, De prins der geïllustreerde bladen, 12-09-1942
- [onbekend], ‘Gapers gapen ons aan’, Panorama 32 (1942), p. 8-9
- [onbekend], ‘The Gaper’, The Laboratory 5.5 [onbekend], p. 70-72, 81
- J.B. Farber, ‘Reclame tussen neus en lippen’, Cri [onbekend].52 [onbekend], p. 46-47
- G.T. Haneveld, ‘Het huis met de gapers’, Arts en auto 30.21 (1964), p. 1342-1345
- C. Hendriks & T. de Leeuw, ‘Gapers. Wegwijzers naar pillen en poeders’, Kampioen 109.3 (1994), p. 22-25
- H. Hoeneveld, ‘Het geheim van de gaper’, Margriet 42.[onbekend] (1973), p. 75-79
- R. Kalkhoven, ‘Toekomst voor gapers’, Katholieke Illustratie 98.13 (1964), p. 32-35
- A. Kluveld, ‘De verdwijning van de gaper’, Geschiedenis magazine 45.4 (2010), p. 49 (column)
- J.H. Kruizinga, ‘Er hangen nog steeds gapers uit’, Toeristenkampioen [onbekend] (1976), p. 78-79
- H. Meyer, ‘Mystery of the medicine men’, Holland Herald 12.8 (1977), p. 28-32
- A. Sorgdrager, ‘Wat gaap die gaper aan?’, Die taalgenoot 48.12 (1979), p. 8-9
- J.N. Theunissen, ‘De gaper. Een verdwijnend herkenningssymbool’, Arts en auto 35.1 (1969), p. 18-19
- D.A. Wittop Koning, ‘Gapers’, AKZO-bode [onbekend] [onbekend], p. 16-17