Halcion

Exposities

Halcion

1980


Het gaat hier om een reclame voor het controversiële slaapmiddel Halcion begin 1980 in het zwaar gesponsorde artsentijdschrift Modern Medicine. De producent van het middel is het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Upjohn. In de zomer van 1979, zes weken nadat de cliëntenbeweging in de psychiatrie de ‘Valium-vrije vrijdag’ had uitgeroepen, raakt Halcion (triazolam) in opspraak. De klokkenluider psychiater Van der Kroef in het TV-programma ‘Televizier Magazine’ laat weten dat triazolam ernstige bijwerkingen (o.a. agressie, geheugenverlies en suïcidaliteit) heeft. De druk van de publieke opinie is zo groot dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zich gedwongen voelt om in te grijpen. Begin 1980 wordt de registratie van Halcion geschrapt. Buitenlandse artsen vinden de Nederlandse reactie ongeloofwaardig en spreken van ‘Dutch hysteria’. Pas in de jaren negentig zal ook in het buitenland het Halcion-syndroom erkend worden en het slaapmiddel in de ban gedaan worden.