Lyndiol

Exposities

Lyndiol

1968


De anticonceptiepil wordt gezien als een van de grootste uitvindingen van de 20ste eeuw. Het Nederlandse farmaceutische bedrijf Organon, gevestigd in het katholieke zuiden (Oss), had begin jaren zestig al een anticonceptiepil (Lyndiol 2,5) klaarliggen. Voordat Organon kon beginnen met de productie was toestemming nodig van de katholieke kerk. De enige vorm van geboortebeperking die was toegestaan, was de periodieke onthouding, ook wel Vaticaanse roulette genoemd. Dat Organon de anticonceptiepil in 1963 toch kon gaan produceren is voor een groot deel te danken aan bisschop Bekkers uit Den Bosch. Deze was erg begaan met de problematiek van de grote gezinnen in Brabant en zag dat periodieke onthouding niet het gewenste resultaat opleverde. Hij pleitte daarom op de KRO-televisie voor ‘regulerend optreden ten aanzien van de voortplanting’. De eerste marketing richting artsen prijst het middel Lyndiol nog voorzichtig aan als middel om de cyclus te reguleren en zonder ovulatie te laten verlopen. “Tijdens gebruik is conceptie uiteraard onmogelijk”. 4 jaar later in 1968 is de toon helemaal veranderd en spreken we over geboorteregeling en family planning. De seksuele revolutie is in volle gang.