Bibliotheek

Bibliotheek

Bibliotheek In: De Moriaan

De gecatalogiseerde boekencollectie die in het museum aanwezig was, was in bruikleen gegeven door de KNMP en dhr. F. Grendel. De collectie bestaat uit een groot aantal 16de-, 17de-, 18de- en 19de-eeuwse voorschriftenboeken voor de geneesmiddelbereiding uit Nederland en andere landen, waaronder stedelijke en landelijke farmacopees (officiële voorschriftenboeken met kracht van wet). In de collectie is ook een aantal fraai geïllustreerde kruidenboeken opgenomen.