Saridon

Exposities

Saridon

1971


Saridon bevat een combinatie van analgetische en antipyretische stoffen, waaronder fenacetine. Op 1 januari 1984 wordt een afleveringsverbod van kracht voor fenacetine. Langdurig gebruik van deze pijnstiller kan lever- en nierbeschadiging veroorzaken. Daarnaast waren er aanwijzingen dat fenacetine kankerverwekkend is. Het middel wordt daarom in veel geneesmiddelen vervangen door paracetamol.