Dichlotride

Exposities

Dichlotride

1959


Het diureticum (vochtafdrijvend middel) Dichlotride (hydrochloorthiazide) wordt eind jaren vijftig op de markt gebracht door het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Merck Sharp & Dohme (MSD). Het betekent een revolutie op het gebied van de behandeling van hypertensie (hoge bloeddruk). Wie en wat valt onder de term ‘hypertensielijder’ zal veranderen van patiënten met een ernstige vorm van hoge bloeddruk (bovendruk hoger dan 180 millimeter kwikdruk, mmHg, zie plaatje) naar patiënten met mildere vormen van hypertensie vanaf de jaren zeventig (140 mmHg bovendruk). De reclamestrategie van MSD speelt een grote rol bij de verbreding van het indicatiegebied. Het vormt de opmaat voor de opkomst van de preventieve farmacotherapie vanaf de jaren tachtig. Verhoogde bloeddruk (meer dan 140 mmHg bovendruk en meer dan 90 bovendruk) wordt gezien als een te behandelen risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaataandoeningen.