Bellergal

Exposities

Bellergal

1966


Bellergal is een combinatiepreparaat samengesteld uit de werkzame stoffen hyoscyamine, ergotamine en fenobarbital. Bellergan wordt in deze advertentie aanbevolen bij neurose, een goed medisch behandelbare zenuwziekte van voorbijgaande aard die volgens artsen vooral huisvrouwen treft. Het betreft overgevoelige, prikkelbare nerveuze vrouwen met last van hoofdpijn, rugpijn en darmproblemen. De belastende combinatie van huishouden, intensieve zorg voor kinderen en de ‘drukte van het moderne leven’ worden als externe boosdoeners gezien. Bellergal is op het moment van de advertentie in haar nadagen en zal door de nieuwe generatie kalmeringsmiddelen zoals Librium en Valium verdrongen worden.