Ritaline

Exposities

Ritaline

1956


Methylfenidaat wordt door de Zwitserse fabrikant Ciba als monopreparaat onder de merknaam Ritaline aangeboden als psychisch stimulans. Methylfenidaat, gesynthetiseerd in 1944 en in 1954 op de Nederlandse markt gebracht, wordt aangeprezen voor een breed spectrum aan indicaties zoals chronische moeheid, lethargie, depressies, gedragsstoornissen bij ouderen en psychoneuroses. Methylfenidaat wordt gecombineerd met geneesmiddelen die sufheid kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld een antihistaminicum of reserpine. Methylfenidaat wordt in de vorm van vertraagde afgifte preparaten anno 2021 voornamelijk gebruikt als middel tegen ADHD.