Eucupinegriep

Exposities

Eucupinegriep

1926


De producent van Eucupine, Zimmer&Co, behoort tot het Europese kininekartel met als hoofdzetel Amsterdam (KinaBuro). De leden van het kartel leggen zich toe op de productie en marketing van geneesmiddelen met kinine- en kininederivaten. De lastig te behandelen griepinfecties vormen een belangrijk doelwit voor het adverteren van deze groep van middelen. Het middel (iso-amyl-hydrocupreinum) blijkt al spoedig erger dan de kwaal, vanwege ernstige bijwerkingen zoals blijvende doofheid en afnemend gezichtsvermogen. Het inwendig gebruik wordt dan ook al snel ontraden. Het wordt alleen nog uitwendig als lokaal anestheticum gebruikt.