Bitterwater

Exposities

Bitterwater

1900


De snelle groei van de markt voor geheimmiddelen leidt tot veel discussie onder apothekers en artsen. Geheimmiddelen zijn niet of nauwelijks te controleren op risico voor de volksgezondheid vanwege het ontbreken van informatie over de samenstelling. Het adverteren van geheimmiddelen gaat voorbij aan het gewogen en wetenschappelijk geïnformeerde advies dat arts en apotheker de patiënt kunnen bieden. Overigens is het onderscheid tussen geheimmiddelen en verpakte merkgeneesmiddelen van farmaceutische bedrijven (specialités) moeilijk te maken. Deze twee advertenties in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) laten zien dat noch bij het bitterwater Hunyadi János geheimmiddel (onder), noch bij de Bayer specialités (boven) de samenstelling wordt vermeld. In de strijd tegen geheimmiddelen wegen inkomsten van advertenties vooralsnog zwaarder dan ethische principes. Dit zal pas in de jaren na 1910 veranderen.